• 400 000 zł zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 155 inwestorów
  • 400 000 zł kwota zbiórki
  • 7,40 % procent oferowany
  • 50,00 zł cena akcji serii B
  • 8 000 liczba akcji serii B
  • 14.09.2017 data zakończenia
  • 1 zł próg powodzenia emisji

ESCOLA S.A. - lider rynku mobile w Polsce

Może jesteśmy nudną firmą - nie zmieniamy świata, nie jesteśmy jedyni na świecie. Ale na aplikacjach, znamy się naprawdę dobrze! Tworzymy aplikacje mobilne dla naszych klientów, aby oni mogli skupić się na swojej głównej sferze działalności. Z zespołem tworzącym Escola S.A. współpracowały takie marki jak PGNiG, Orlen, Getin, Metlife, Miasto Warszawa, PWN, Ministerstwo Zdrowia, Orlen, Biblioteka Narodowa, Światowe Dni Młodzieży. Dzięki rzetelnie wykonywanej pracy, wiele z tych kontraktów ma dziś charakter stałej współpracy.

Escola S.A. jest kontynuatorem prawnym Escola Sp. z o.o. oraz Grupa Etendard Spółka z o.o.. Zarząd Escola Spółka z o.o. zobowiązał się do przeniesienia całego majątku spółki oraz Umów z Klientami do Spółki Akcyjnej w okresie 36 miesięcy od momentu podwyższenia kapitału zakładowego.

Inwestorzy

Powrót do strony projektu